Groepsontwikkeling 2.0

Zaterdag 17 juni zijn 20 vrijwilligers van de Hartelgroep met elkaar aan de slag gegaan om bij te dragen aan een verdere groei van onze groep. Deze dag, onder leiding van Hugo, werd gestart met een presentatie van Paul. Hierin werden we meegenomen in de ontwikkeling van de ledenaantallen de afgelopen jaren. Na deze inzichten mochten we even de spieren losgooien in een aantal spelletjes onder leiding van Ursula. 

Na de spelletjes gingen we dan echt de inhoud in met een brainstorm over alle dingen die bij zou dragen aan verdere ontwikkeling van onze groep. Na een brainstorm en een stemronde kwamen we uit op 3 hoofdonderwerpen die we in groepjes uithebben gewerkt. Dit zijn: verhogen kwaliteit programma, ledenwerving en ouderparticipatie. Na een half uur uitwerken van plannen presenteerde ieder groepje zijn plan.

Het komend jaar gaan we hard met elkaar aan de slag om op deze drie onderwerpen stappen te maken! Op naar nog betere programma’s met nog meer leden en ouders die bijdragen. Het was een dag met veel energie en we hebben er zin in om komend jaar aan de slag te gaan!