EHBO Cursus Hartelgroep

 Op 18 juni hebben 14 van alle speltakken de EHBO cursus eerste hulp aan kinderen met succes afgesloten.

 De cursus bestond uit 2 delen een theorie gedeelte en een praktijk gedeelte. Bij het theorie gedeelte behoorde alles van een klein schrammetje tot hoe men moet handelen bij een epileptische aanval. Bij het praktijk gedeelte hebben we moeten laten zien dat we de opgedane kennis van de theorie gedeelte ook in praktijk kunnen brengen. We geven op een zo verantwoordelijk mogelijke manier leiding aan de kinderen, maar een ongeluk blijft nooit uitgesloten. Door het behalen van het certificaat kunnen wij nu garanderen dat er altijd iemand aanwezig is die adequaat kan handelen bij een ongeval.